Skip navigation.
Home

Khmelnytsky Orphanages

Google AdSense

1. Vovkovyntsy Orphanage
Address: 32223 Derazhnyansky District, Village Vovkovyntsy
Principal: Zavada Grigory ivanovich
Phones: +38-2562-20-36

2. Golenischevo Orphanage for Mentally Retarded Children
Address: 31611 Chemerovetsky District, Village Golenischevo
Principal: Dunda Evgenya Viktorivna
Phones: 8-2599-50-41

3. Khmelnitsky Orphanage
Address: 29000 Khmelnytsky, ul. Lvivske shose, 43/2
Principal: Veryasova Oksana Volodimirivna
Phones: 55-78-56

4. Slavuta Orphanage
Address: City of Slavuta, ul. Dzerzhinskogo, 81
Principal: Rachun Larisa Mikolayvna
Phones: 2-26-64

Google AdSense